Gmina Lipowa

LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ

dodane dnia 2008-07-29 14:08 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Lipowa> Gmina w złotej setce rankingu Rzeczpospolitej


W porównaniu z ubiegłym rokiem to o 4 poziomy wyżej.

Tak jak w latach poprzednich, "Rzeczpospolita" uhonorowała samorządy, które najbardziej dbają o rozwój miast i gmin, o podniesienie jakości życia mieszkańców, jednocześnie zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Samorządy były oceniane w dwóch etapach. W pierwszym zostały wybrane gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2004-2007 i jednocześnie najwięcej inwestowały. W drugim etapie do samorządów została wysłana ankieta składająca się z 17 pytań dotyczących m.in. udziału wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, liczby złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a także wyniku testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2007 r. i 2008 r.