Gmina Lipowa

Konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipowej / rozstrzygnięty/

dodane dnia 2008-07-08 10:26 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
34-324 LIPOWA, NR 654
tel. (033) 867-13-29 fax. (033) 867-19-19 e-mail: gopslipowa@epf.pl

Lipowa, dnia 8 lipca 2008r.
OGŁOSZENIEW wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy w Lipowej zgłoszono 6 aplikacji, wymogi formalne spełniły 4 aplikacje.


INFORMACJA O WYNIKU WYBORU NA STANOWISKO REFERENTA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWEJ

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:


Pani Ćwikła Żaneta zam. Słotwina 182


UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru stwierdzono, że wyżej wymieniona osoba w najwyższym stopniu spełnia wymagania oczekiwane od kandydata na stanowisko Referenta w GOPS Lipowa zarówno w sferze posiadanych kwalifikacji zawodowych, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipowej