Gmina Lipowa

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok

dodane dnia 2008-05-28 09:35 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek


Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy w Lipowej Nr IV / 18/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku następuj±co:


Plan dochodów w wysoko¶ci : 19.160.130 zł
Plan wydatków w wysoko¶ci : 22.910.050 zł