Gmina Lipowa

HARMONOGRAM DOKONYWANIA ODCZYTÓW LICZNIKÓW CELEM ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI NA TERENIE GMINY LIPOWA.

dodane dnia 2008-05-07 10:28 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-GąsiorekSienna – ostatnie 3 dni miesięcy nieparzystych (I, III, V, VII, IX, XI)
Lipowa – od 1 do 15 dnia miesięcy parzystych (II, IV, VI, VIII, X, XII) w następującej kolejności:
1. Lipowa Góra,
2. Lipowa Brzeziny i Jaski,
3. Lipowa Podlas,
4. Lipowa Banasie, Puściny i Majątek,
5. Lipowa Nadkościół, Podkościół i Gamary
6. Lipowa Dolna,

Odbiorcy, u których rozliczenia nie może dokonać inkasent, będą otrzymywali faktury kwartalnie. Przy czym co najmniej raz w roku konieczne jest umożliwienie inkasentowi dostępu do wodomierza w celu dokonania odczytu.