Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Piechota

dodane dnia 2008-04-02 10:03 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorekInformacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Mieczysław Piechota.

Lipowa, dn. 28.03.2008r.
6114/28/08

INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P. Mieczysław Piechota
zam. Istebna


o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


4 sztuk drzewa rosn±cych na terenie posesji