Gmina Lipowa

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego.

dodane dnia 2008-04-02 09:49 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy Lipowa na tablicy ogłoszeń wywieszone zostało obwieszczenie Wojewody Śląskiego o następującej treści:


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
ŚR/III/66130/20/06/07
z 19 marca 2008 r.


Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 150) w związku z art. 49 Kpa Wojewoda Śląski zawiadamia, że Minister Środowiska decyzją z 10 marca 2008 r. znak: DOOŚ-142D/7725/PR/2008/ER utrzymał w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z 3 października 2007 r. znak ŚR-IV- 6613/2/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek 3 od węzła ,,Żywiecka/Bystrzańska w Bielsku Białej od węzła ,, Żywiec
w Żywcu” – wg wariantu IE (zielony z estakadą).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na decyzję Ministra Środowiska można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Środowiska, w terminie
30 dni od dnia doręczenia.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak