Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Waśniowskich

dodane dnia 2008-04-02 09:37 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew.


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P.P. Urszula i Tadeusz Waśniowski

Lipowa, dn. 28.03.2008r.
6114/27/08

INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P. P. Urszula i Tadeusz
Waśniowski
zam. Lipowao wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


5 sztuk drzewa rosnących na terenie posesji