Gmina Lipowa

INFORMACJA

dodane dnia 2008-03-21 08:57 przez , zatwierdzone przez

Urząd Gminy Lipowa informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipowa nr XII/81/07 od 1 stycznia 2008r. obowiązującą nowe taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym opłata stała za rozliczenie wodomierza u odbiorców posiadających przyłącze wodociągowe w wysokości 6.80 zł/miesiąc (netto).
W związku z powyższym odbiorcy, u których rozliczenie nie może dokonać inkasent, będą otrzymywali faktury kwartalnie. Przy czym co najmniej raz w roku koniecznie jest umożliwienie inkasentowi dostępu do wodomierza w celu dokonania odczytu.
Celem uzyskania dodatkowych informacji, bądź korekty zużycia wody wskazanego na fakturze, proszę o kontakt telefoniczny pod nr (033) 867-46-68.