Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew.

dodane dnia 2008-03-14 10:53 przez , zatwierdzone przez

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: Pani Iwona Mazur

Lipowa, dn. 11.03.2008r.
6114/22/08


INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:P. Iwona Mazur
Twardorzeczka 138
34-324 Lipowao wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:4 sztuk drzew rosnących na terenie posesji