Gmina Lipowa

Informacja.

dodane dnia 2008-03-03 15:05 przez , zatwierdzone przez

Informuje się mieszkańców Gminy Lipowa, którzy w latach ubiegłych dokonali transakcji kupna – sprzedaży, darowizny lub nabyli majątek postanowieniem sadu a zmiany te nie zostały uwzględnione w decyzjach wymiarowych – nakazach płatniczych na 2008 rok, prosimy o wyjaśnienie tych spraw w starostwie powiatowym w Żywcu – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Krasińskiego 13.

Wójt Gminy
Lipowa