Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew.

dodane dnia 2008-02-28 13:04 przez , zatwierdzone przez

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

Lipowa, dn. 27.02.2008r.
6114/17/08INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:Powiatowy Zarząd Dróg
w Żywcu
ul. Lesnianka 102a
34-300 Żywieco wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:8 sztuk drzew rosnących w poboczu drogi powitowej
Nr 14055 Żywiec - Lipowa - Buczkowice