Gmina Lipowa

Komunikat

dodane dnia 2008-02-22 09:08 przez , zatwierdzone przez

Lipowa, dnia 20.02.2008r.

Do właścicieli, władających, dzierżawców, użytkowników wieczystych działek usytuowanych nad potokami, ciekami wodnymi o zwróceniu uwagi czy nie są tam składowane śmieci - popiół.

Zgodnie z art. 34, art.3 ust. 3 pkt 13, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) to posiadacz odpadów a jest nim właściciel działki,władający, dzierżawca, użytkownik wieczystych może zostać zobowiązany do usunięcia śmieci - popiołów.

Wójt Gminy Lipowa