Gmina Lipowa

Ogłoszenie

dodane dnia 2008-02-15 10:43 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Ogłoszenie


W wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy Lipowa zgłoszono 7 aplikacji wymogi formalne spełniły 4 aplikacje


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej wodociągów i kanalizacji


W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Biegun zam.Lipowa

posiadająca wykształcenie wyższe
magister – Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
specjalność – Zarządzanie w Administracji


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi klienta w Gminnym Centrum Informacji


W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Michalska-Gąsiorek zam. Twardorzeczka

posiadająca wykształcenie wyższe
magister – Akademia Pedagogiczna Kraków
kierunek - geografia
dodatkowe :
szkolenie – Informacja Turystyczna –Budowa Produktu Turystycznego


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak