Gmina Lipowa

Informator:Zezwolenie na wycinkę drzew

dodane dnia 2008-01-28 12:05 przez , zatwierdzone przez

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: wniosek Zarządu Klubu Sportowego LKS Lipowa

Lipowa, dn. 21.01.208r.
6114/1/08

INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:Zarząd Klubu Sportowego
LKS Lipowao wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:28 sztuk drzew rosnących na terenie posesji władanie Ludowego Klubu Sportowego w Lipowej.