Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec

dodane dnia 2008-01-28 10:14 przez , zatwierdzone przez

Uchwała nr XIV/99/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 stycznia 2008 r
.


w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. nr 283 poz. 2841 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.