Gmina Lipowa

Ogłoszenie

dodane dnia 2008-01-28 09:25 przez , zatwierdzone przez

Przypomina się podatnikom podatku od środków transportowych, że termin płatności pierwszej raty podatku upływa z dniem 15.02.2008r.