Gmina Lipowa

Zawiadomienie

dodane dnia 2008-01-22 11:58 przez , zatwierdzone przez

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Oddział Zamiejscowy Wydział Środowiska i Rolnictwa w Bielsku – Białej zawiadamia, że Minister Środowiska decyzją z dnia 14.12.2007 r. znak DOOŚ-142 D/4480-8/PR/2007/ER umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2007 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek 3: od węzła ,,Żywiecka/Bystrzańska” w Bielsku-Białej do węzła ,,Żywiec” w Żywcu” według wariantu IE (zielony z estakadą).Decyzja Ministra Środowiska jest ostateczna.
Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie za pośrednictwem Ministra Środowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
W tym terminie można zapoznać się z treścią ww. decyzji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wydziale Środowiska i Rolnictwa –Katowice ul.Jagiellońska 25, oraz właściwych terytorialnie Urzędach Miasta i Gmin.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak