Gmina Lipowa

Informacja

dodane dnia 2007-11-26 11:39 przez , zatwierdzone przez

Prezydent RP podpisał ustawę o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 2001 rokiem (zielone książeczki) do końca marca 2008 roku.

UWAGA


Powyższa ustawa nie przedłuża wprost terminu wymiany starych dowodów, wnioski powinny być złożone do dnia 31 grudnia 2007 r. Przepisy ustawy mają zapewnić obywatelom, którzy złożą wnioski do końca roku, korzystanie z dotychczasowego dokumentu do chwili odebrania nowego.Wymagane dokumenty do wymiany d.o.:

1.Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego;
2.Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm. Przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.


Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości
30 zł.

Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby.


Prosimy aby nie zostawiać tego obowiązku na koniec roku.