Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew

dodane dnia 2007-11-05 11:44 przez , zatwierdzone przez

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Michał Bożek, 43-450 Ustroń.

Lipowa dn. 05.11.2007r.
6114/57/07


INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P.Michał Bożek
ul.Gałczyńskiego 49
43-450 Ustroń
o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:7 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.