Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew

dodane dnia 2009-03-07 18:21 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Informacja - dane o wniosku o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew: P. Janusz Stasica, Twardorzeczka 170, 34-324 Lipowa.

Lipowa, dn. 08.10.2007r.
6114/47/07

INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P. Janusz Stasica
Twardorzeczka 170
34 -324 Lipowa


o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:8 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.