Gmina Lipowa

Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew

dodane dnia 2007-10-22 09:21 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinke drzew: P. Iwona Bochniak, zam. Leśna 171/A

Lipowa, dn. 15.10.2007r.
6114/53/07

INFORMACJA


Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Miejski w Żywcu informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:


P. Iwona Bochniak
Leśna 171/A
34-300 Żywieco wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:7 sztuk drzew rosnących na terenie posesji.