Gmina Lipowa

Zawiadomienie

dodane dnia 2007-09-05 13:40 przez , zatwierdzone przez

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Oddział Zamiejscowy Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Bielsku – Białej zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2007 r. Minister Środowiska postanowieniem o znaku: DOOŚ – 142 D/4880/2007/ER uzgodnił realizację przedsięwzięcia ,,Budowa drogi ekspresowej S – 69
Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek 3: od węzła ,,Żywiecka/ Bystrzańska” w Bielsku – Białej do węzła ,,Żywiec” w Żywcu” według wariantu IE.
W terminie do dnia 11 września 2007 roku można zapoznać się z treścią wyżej wymienionego postanowienia, oraz zakresem inwestycji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Oddziale Zamiejscowym Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Bielsku – Białej, ul.Piastowska 40 blok „B” p.323 w godz. 730 – 1530. Stronie niezadowolonej z postanowienia służy prawo zwrócenia się w wnioskiem do Ministra Środowiska o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak