Gmina Lipowa

informacja o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, oraz raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec –

dodane dnia 2007-07-11 14:42 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

I N F O R M A C J AWójt Gminy Lipowa informuje o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, oraz raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek 3.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2007 do 24 lipca 2007 r.
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Oddziale Zamiejscowym Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, blok ,,B” p. 323.