Gmina Lipowa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych

dodane dnia 2007-07-09 13:00 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

OGŁOSZENIE


W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipowa zgłoszono 5 aplikacji, które spełniły wymogi formalne.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego testu i rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko wybrana została:

Pani Izabela Gołuch zam. Pietrzykowice
posiadająca wykształcenie wyższe:
licencjat - Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
specjalność - administracja samorządowa regionu turystycznego i przygranicznego

W drugiej kolejności została zakwalifikowana Katarzyna Biegun zam. Lipowa i Roman Wojciechowski zam. Sienna.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak