Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych z dnia 25.06.2007r

dodane dnia 2007-06-27 12:46 przez , zatwierdzone przez

Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów
na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków
finansowych z dnia 25.06.2007r


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów spełniających wymogi formalne.

2. Komisja w składzie:
Danuta Konior - Sekretarz Gminy
Jerzy Knapek - Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Pytlarz - Inspektor

3. Po dokonaniu selekcji zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31.08.2005r wybrano następujących kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

1. Wojciechowski Roman Sienna
2. Biegun Katarzyna Lipowa
3. Szczelina Agnieszka Żywiec
4. Czech Wojciech Radziechowy
5. Gołuch Izabela Pietrzykowice

4. Zastosowano następujące metody naboru:
1. Osoby te zakwalifikowano wg posiadanego wykształcenia wymaganego na tym stanowisku pracy i dopuszczono do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego – testu sprawdzającego, który odbędzie się w dniu 5 lipca o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Lipowej (Sala Narad).

Komisja:
1. Danuta Konior
2. Jerzy Knapek
3. Jacek Pytlarz