Gmina Lipowa

INFORMACJA

dodane dnia 2007-04-30 14:12 przez , zatwierdzone przez

Informacja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2616 ”Lipowa”, przez PTK CENTERTEL Sp. z o. o. Warszawa , zlokalizowanej
na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipowa.
………………………………………………………………..


Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 6 z późn. zm. ) Urząd Gminy w Lipowej informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku :

PTK CENTERTEL SP z o.o., ul. Skierniewicka 10 a , 01 -230 Warszawa ,Okręg Katowicki

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia :

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2616 „Lipowa „ zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipowa.


Jednocześnie informuje się o możliwości składania w Urzędzie Gminy Lipowa –pok. 3 ( parter) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji, uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy.

Informacja ukazała się 30.04.2007r.Karta informacyjna