Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej

dodane dnia 2007-01-05 14:29 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr IV/19/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałejNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o radną:
Panią Ewa Myrtę

2. Po dokonaniu zmian określonych w ust. 1, skład komisji przedstawia się następująco:

1. Aleksander Greń – przewodniczący
2. Kazimierz Jakubiec – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Jerzy Knapek – członek
5. Adam Lach – członek
6. Czesław Miklusiak – członek
7. Wiesław Pióro – członek
8. Zdzisław Setla – członek
9. Ewa Torzewska-Kozioł – członek
10. Ewa Myrta – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.