Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa

dodane dnia 2007-01-05 14:17 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr III/15/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1223 z późn.zm.).


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie za pracę Wójta Gminy Lipowa Pana Wojciecha Zuziaka w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 4630,00 zł,

2) dodatek funkcyjny - 1550,00 zł,

3) dodatek za wieloletnią pracę - 926,00 zł,

4) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres kadencji 2006-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.