Gmina Lipowa

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

dodane dnia 2006-12-15 08:04 przez , zatwierdzone przez

Uchwała Nr II / 4 /06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

1. Aleksander Greń – przewodniczący
2. Kazimierz Jakubiec – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Jerzy Knapek – członek
5. Adam Lach – członek
6. Czesław Miklusiak – członek
7. Wiesław Pióro – członek
8. Zdzisław Setla – członek
9. Ewa Torzewska-Kozioł – członek

2. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1. Wiesław Pióro – przewodniczący
2. Czesław Miklusiak – wiceprzewodniczący
3. Maria Biegun – członek
4. Andrzej Binda – członek
5. Adam Dudys – członek
6. Andrzej Habdas – członek
7. Jerzy Knapek – członek

3. Powołuje się Komisję Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Adam Lach – przewodniczący
2. Andrzej Habdas – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Adam Dudys – członek
5. Aleksander Greń – członek
6. Kazimierz Jakubiec – członek
7. Antonina Jasek – członek
8. Jerzy Knapek – członek
9. Zdzisław Setla – członek
10. Ewa Torzewska-Kozioł – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.