Gmina Lipowa

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej z dnia 2 października 2006 r.

dodane dnia 2006-10-11 15:06 przez , zatwierdzone przez

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w związku wyborami do Rady Gminy w Lipowej, Wójta Gminy Lipowa zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Danuta Konior Przewodnicząca
2. Barbara Midor Zastępca Przewodniczącej
3. Anna Caputa Członek
4. Magdalena Caputa Członek
5. Bożena Ćwikła Członek
6. Alina Jasek Członek
7. Sławomir Kotarba Członek
8. Jadwiga Kulec Członek
9. Małgorzata Waligóra Członek

II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej:

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708
pok. nr 9
tel./fax 033 867 18 49
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

III. Dyżury:

Członkowie Komisji pełnią dyżury codziennie, za wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.
W dniach 13.10.2006 r. i 18.10.2006 r. dyżury będą pełnione od 7:00 do godz. 24:00.