Gmina Lipowa

Rb-NDS Kwarantalne sprawozdanie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2006

dodane dnia 2006-08-10 11:43 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

Osoba odpowiedzialna za dokument: Krystyna Piecuch