Gmina Lipowa

Informacja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS

dodane dnia 2005-09-30 12:35 przez , zatwierdzone przez

Wniosek wycofano w dniu 30.09.2005