Gmina Lipowa

Zagrożenia

dodane dnia 2009-03-18 12:33 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

wersja archiwalna

Zagrożenie jest to nagłe lub przewidziane zdarzenie spowodowane siłami natury lub wynikające z działalności człowieka mogące spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska jak również innych ważnych dla człowieka wartości. Zagrożenie może bezpośrednio spowodować kryzys lub prowadzić do jego wystąpienia.
- POŻAR
- POWÓDŹ
- BURZA
- WICHURY (SILNE WIATRY I HURAGANY)
- GRADOBICIE
- UPAŁY
- MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE
- TERRORYZM I BIOTERRORYZM
- ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
- UWOLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
- SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE
- KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
- KATASTROFY BUDOWLANE
- KATASTROFY ENERGETYCZNE