Gmina Lipowa

Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013

dodane dnia 2012-11-07 14:04 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Ewentualne uwagi i propozycje proszę wnosić na adres mailowy j.wawrzuta@lipowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 19 do spec. Justyny Wawrzuta, w terminie od 7 do 16 listopada 2012 roku. Uwagi i propozycje wniesione po tym terminie będą uwzględnione przy uchwalaniu kolejnego rocznego programu współpracy.