Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.

dodane dnia 2012-09-06 14:59 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

zmieniająca uchwałę nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela