Gmina Lipowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

dodane dnia 2012-09-04 09:26 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Wójt Gminy Lipowa

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 18 miesięcy gruntu o powierzchni 50m 2 , stanowiącej części działki nr 3240/7 położonej w Lipowej, stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny : działka nr 3240/7 ,własność Gminy Lipowa , księga wieczysta BB1Z/000492356/2,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy : 50m2 ,
3.Opis nieruchomości: plac w centrum, teren płaski, z dogodnym dojazdem,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
15.5UP/UC – usługi komercyjne lub/i publiczne-teren ofertowy pod usługi typu handel,
5.Czynsz dzierżawy: 300,00 zł netto miesięcznie + obowiązujący podatek VAT,
6.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawy miesięczny na podstawie otrzymanej faktury w terminie 7 dni od dnia otrzymania,
7.Zasady aktualizacji opłat :zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8.cel dzierżawy : działalność handlowa,
9.Czas trwania dzierżawy : 18 miesięcy ,
10.Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.Lipowa, dnia 04.09.2012r.


Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa