Gmina Lipowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

dodane dnia 2012-07-09 11:37 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/144/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Leśnej

Wójt Gminy Lipowa

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na 4 lata gruntu o pow. 850m 2 , stanowiącego część dziełek o numerach ewidencyjnych 1478, 1479 położonej w Leśnej stanowiącej własność Gminy Lipowa..

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 850 m2,
3.Opis nieruchomości: teren z lekkim spadkiem, użytki rolne,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
2.10MNp-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- z przewagą zabudowy projektowanej.
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 25,50grnetto w stosunku rocznym + 23 % VAT,
6.Termin wnoszenia opłat :w I kwartale każdego roku na podstawie otrzymanej faktury w terminie 7 dni,
7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8. Cel dzierżawy : uprawy rolne,
9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie
będzie podane do publicznej wiadomości.Lipowa , dnia 06.07.2012r.. Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa