Gmina Lipowa

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorz±du terytorialnego za okres od pocz±tku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

dodane dnia 2012-05-08 08:33 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

.