Gmina Lipowa

Obwieszczenienie Wójta Gminy Lipowa o okręgu wyborczym

dodane dnia 2012-04-03 12:06 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lipowa

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa w dniu 3 czerwca 2012 r.