Gmina Lipowa

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

dodane dnia 2012-03-20 10:11 przez Justyna Wawrzuta, zatwierdzone przez Justyna Wawrzuta

Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa w sprawie ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych w 2012 roku.