Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa

dodane dnia 2012-01-25 08:43 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa dnia 24.01.2012 r.


Lista
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa , inwestycji , dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej1. Harmacki Jerzy
2. Kliś Piotr
3. Krzesak Marzena
Wójt Gminy
Stanisław Caputa


Lipowa dnia 24.01.2012 r


Protokół

z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa , inwestycji ,dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipowej


W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyły 3 osoby

Komisja w składzie :
Przemysław Sufa-Rajski – Przewodnicząca komisji
Jacek Pytlarz – Specjalista –Członek Komisji
Alina Jasek –Specjalista -Członek Komisji

Po dokonaniu selekcji na podstawie złożonych dokumentów zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby :
1. Harmacki Jerzy zam. Lipowa
2. Krzesak Marzena zam. Żywiec

spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze .

Zastosowano następujące metody naboru :

Osoby te zostały zakwalifikowano wg. posiadanego wykształcenia wymaganego na tym stanowisku i kryteriów określonych
w zawiadomieniu o naborze i dopuszczono do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej celem sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy ,który odbędzie się w dniu
31 stycznia 2012 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Lipowa (sala narad)Podpisy :
Przemysław Sufa-Rajski
Jacek Pytlarz
Alina Jasek