Gmina Lipowa

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW.

dodane dnia 2012-01-24 13:54 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


W dniach od 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r. wszyscy posiadacze gospodarstw rolnych mogą starać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku wraz z załączonymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012 r. - będą przyjmowane w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Lipowej.
Weryfikacja wniosków nastąpi na podstawie okazanego nakazu płatniczego na 2012 r. oraz ewentualnych umów dzierżawy z danymi potwierdzonymi przez pracownika działu podatkowego tutejszego urzędu.

UWAGA!


Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego powinny posiadać:
• NIP nabywcy
• numer rejestracyjny ciągnika a w razie jego braku - faktura ma w sposób jednoznaczny określać pojazd dla którego zakupiony olej napędowy jest przeznaczony np. „CIĄGNIK”, „KOMBAJN”