Gmina Lipowa

DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA ZA ROK 2010, 2011

dodane dnia 2012-01-17 11:27 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

S T A T Y S T Y K A R U C H U L U D N O ¦ C I GMINY LIPOWA