Gmina Lipowa

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

dodane dnia 2012-01-13 09:19 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipowa
o g ł a s z a


podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 3 lat gruntu o pow. 1 m2, stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 1426 położonej w Leśnej stanowiącej własność Gminy Lipowa

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1m2,
3.Opis nieruchomości: teren płaski,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Le - 3ZC - funkcja wiodąca – cmentarze,
5. Czynsz dzierżawny: 5.53 zł/m2 brutto ( w tym 23 % VAT) w stosunku miesięcznym.
6.Termin wnoszenia opłat : czynsz dzierżawy wnoszony jest w I kwartale każdego roku na podstawie
otrzymanej faktury w terminie 7 dni.
7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8. Cel dzierżawy : kiosk handlowy,
9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane
do publicznej wiadomości.


Lipowa , dnia 13.01.2012r.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa