Gmina Lipowa

Rada Gminy

dodane dnia 2012-01-11 07:32 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

Skład Rady Gminy Lipowa
KADENCJA 2010 – 2014Setla Zdzisław – Przewodnicz±cy Rady Gminy
Szymański Janusz - Z-ca przewodnicz±cego Rady Gminy
Piotrowski Mirosław - Wiceprzewodnicz±cy Rady Gminy


Bednarz Tomasz
Aleksander Greń
Magiera Ewa
Torzewska – Kozioł Ewa
Miklusiak Czesław
Wisła Dariusz
Białek Antoni
Polakowska Renata
Knapek Anna
Tlałka Grzegorz
Habdas Andrzej
Barteczko Teresa