Gmina Lipowa

Uchwała Nr XVII/94/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy Lipowa

dodane dnia 2012-01-09 09:58 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Uchwała Nr XVII/94/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy Lipowa


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 r. ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru Wiceprzewodnicz±cego Rady Gminy Lipowa, którym został radny Mirosław Piotrowski.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.