Gmina Lipowa

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO

dodane dnia 2011-12-16 15:08 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

POWIATOWE CENTRA
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w Bielsku Białej, Cieszynie, Żywcu

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO
SYSTEMU OSTRZEGANIA
W WOJ. ŚLĄSKIM
DOT. OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO Nr 69WCZK w Katowicach informuje, że IMiGW PIB Oddział w Krakowie wydał ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 z dnia 16.12.2011r. dot. wystąpienia zjawiska „silny wiatr”. Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma.
O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:
- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),
- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,
- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,
- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.Opracowała
Służba dyżurna WCZK