Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2011-12-15 15:36 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
8. Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie sesji