Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku

dodane dnia 2011-12-06 09:14 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

OGŁOSZENIEWójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r nr 102 poz. 651./

Ogłasza
O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 654


- oznaczenie nieruchomości: budynek znajduje się na działce nr 4675/6 położonej w Lipowej objętej księgą wieczystą nr KW BB1Z/00075061/9,
-powierzchnia : lokal o powierzchni 30,90 m2,
-opis nieruchomości: lokal znajduje się w budynku Urzędu Gminy.
- przeznaczenie: Indywidualna Praktyka Lekarska- Gabinet Stomatologiczny,
- informacja o przeznaczeniu lokalu w najem: na czas nieokreślony ,
- wysokość czynszu: 247,20 zł + Vat miesięcznie.

Lipowa dnia 06.12.2011 r

Wójt Gminy
Stanisław Caputa