Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa

dodane dnia 2011-12-02 12:55 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa dnia 01.12.2011 r


W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyła 1 osoba

Komisja w składzie :
Konior Władysława – Przewodnicząca komisji
Jacek Pytlarz – Specjalista –Członek Komisji
Alina Jasek –Specjalista -Członek Komisji

Po dokonaniu selekcji na podstawie złożonych dokumentów zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Monika Szalińska zam. Leśna spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze .

Zastosowano następujące metody naboru :

Osobę tą zakwalifikowano wg. posiadanego wykształcenia wymaganego na tym stanowisku i kryteriów określonych w zawiadomieniu o naborze i dopuszczono do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej celem sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy, który odbędzie się w dniu 09 grudnia 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Lipowa (sala narad)Podpisy :
Władysława Konior
Jacek Pytlarz
Alina Jasek